หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

Author by 7/04/16No Comments »

อุตรดิตถ์            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ได้มี พล.อ.พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ครั้งที่ 1/ 59 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 โดยมีสื่อมวลชน จากทุกภาคของประเทศไทย และนายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าว นสพ.ไทยนิวส์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 117 คน เข้าร่วมการอบรม

การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ความมั่นคงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี วิทยากร มาบรรยาย ในเรื่อง การใช้สื่อในการเป็นเครือข่ายงานด้านความมั่นคง การบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อสารมวลชนกับงานความมั่นคง การบรรยายเรื่อง สื่อมวลชนกับการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การบรรยาย เรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับความมั่นคง และการสัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ซึ่งสื่อมวลชนทั้ง 117 คนได้ มุ่งหวังที่จะเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งนำข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไปเผยแพร่ในพื้นที่อีกด้วย.