หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานวัฒนธรรมลับแลประชุม งานมหกรรมมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ

Author by 3/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

โดยมี น.ส.ปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.จ.อ.สุรพันธ์ ผอ.กลุ่มงาน นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุธน ขุนทอง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานมหกรรมมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559       ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมกับเขตตรวจราชการที่ 16-18 (จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 1,000,000 บาท และกำหนดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครูมวย พระยาพิชัยดาบหัก ที่วัดใหญ่ท่าเสา

ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.09 น.และ เวลา 13.00 น. จะมีเวทีเสวนาอดีต ปัจจุบัน อนาคตของมวยไทยพื้นถิ่น ในเวลา 17.09 น. มีพิธีเปิดมหกรรมมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 18.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 6  จังหวัดภาคเหนือ ชมการชกมวยไทย 5 คู่และการชกมวยคาดเชือก 3 คู่ระหว่างไทยกับพม่า และมวยไทยประกอบรายการ ส่วนวันที่ 18 มีนาคม ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมการชกมวยไทย 54 คู่ และการชกมวยคาดเชือกระหว่างไทยกับพม่า 2 คู่ และมวยไทยประกอบรายการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการมวยไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนด.