หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

อบต.น้ำอ่างร่วมอ.ตรอนแถลงข่าว ฮ่วมแอ่วงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ไท-ยวน

Author by 24/03/16No Comments »

อุตรดิตถ์        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยมงคล ม.7 ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้มี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นอภ.ตรอน นายพิษณุ นาคเสน่ห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำเนิน นันเขียว นายก อบต.น้ำอ่าง /ประธานวัฒนธรรมตำบลน้ำอ่าง พระครูอดุลย์จารุวรรณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล/เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง    ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 59

ซึ่งในการจัดการแถลงข่างงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลน้ำอ่าง ในครั้งนี้ได้กำหนดจัดงานวันที่ 12-14 เมษายน 2559 ที่บริเวณวัดไชยมงคล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลน้ำอ่าง และในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ยั่งยืน โดยใช้ชื่องานว่า “ฮ่วมแอ่วงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ไท-ยวน บ้านน้ำอ่าง สืบสานวิถีไทย” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 596,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 150,000 บาทในวันที่ 12 เมษายน 2559  ตั้งแต่ 09.00 น. จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พายเรือกระบะปูน มวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน ชักกะเย่อ สะบ้า ในกลางคืน การแสดงแห่โตก เปิด การแสดง แสง สี เสียง วิถีชีวิตชาวตำบลน้ำอ่าง อดีตจนถึงปัจจุบัน มีชุดการแสดง 5 ชุด ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ตั้งขบวนแห่วัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมขบวนทั้ง 5 วัด พร้อมกัน ณ หน้าตลาดสดตำบลน้ำอ่าง  14.00 น. ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวเปิดงาน และเคลื่อนขบวนแห่วัฒนธรรม รวมทั้งมีการประกวดซุ้มวิถีชีวิตชาวตำบลน้ำอ่าง 5 ซุ้ม  ภาคกลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. การประกวดฟ้อนเล็บ วันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รำกลองยาว 09.30 น.พิธีสรงน้ำพระ 11.30 น.พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ชมการแข่งขันจุดบั้งไฟ 5 ศรัทธาวัด ภาคกลางคืน การประกวดเทพีสงกรานต์ตำบลน้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่างและอำเภอตรอน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าชมงานประเพณีสงกรานต์กันในวันและเวลาดังกล่าว.