หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์จัดพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

Author by 9/01/15No Comments »

                  IMG_7178 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 58

                   ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   นายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวง เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในการจัดงาน พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ฉลอง 100 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558

โดยมีนางยุพา กิตตินภดล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ, นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์   นางขันทอง  สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และคณะเครือญาติพระยาพิชัยดาบหัก จำนวนมากร่วมประกอบพิธีฯ

นอกจากนี้  ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพราหมณ์ ซึ่งประกอบด้วยพิธีไหว้ศาลเพียงตา ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ฉลอง 100 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 สำเร็จลุล่วงตลอดการจัดงาน ทั้งนี้การจัดงานกำหนดวันเปิดงานและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ในวันที่ 7 มกราคม เพราะเป็นวันที่พระยาพิชัยดาบหักได้ต่อสู้กับพม่าเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2316 จนดาบหัก จึงได้รับสมญานามว่า“พระยาพิชัยดาบหัก”

สำหรับงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด เป็นงานรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดีของวีรชน ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี ของพระยาพิชัยดาบหักนักรบผู้กล้าแห่งเมืองท่าเหนือ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำพิธียกฐานอนุสาวรีย์ ให้มีความโดดเด่นสง่างาม เพิ่มขนาดความสูงของฐานเป็น 2 เมตร 50เซนติเมตร หรือ 9 ศอกตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคารพเลื่อมใสมาสักการบูชา ภายในงานยังมีการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายวันนี้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จะมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระยาพิชัยดาบหักขบวนศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามตระการตาแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของทั้ง 9 อำเภอ ที่สำคัญจะเป็นการแสดงถึงชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ตลอดจนวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะมีการออกแบบรูปขบวนที่แตกต่างกันไป งานกำหนดจัดขึ้นระหว่าง ๗7– 16 มกราคม  2558 จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนเดินทางมาเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดฯในวันและเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีมหรสพและการแสดงอีกเป็นจำนวนมาก การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโอท็อป จากผู้ผลิต ที่เดินทางมาขายตรงให้กับผู้ซื้อ.