หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสัญจร คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว

Author by 25/02/16No Comments »

อุตรดิตถ์          เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 59 ที่ พีเอ็นเฮาวส์ รีสอร์ท(ครัวแม่แห้ง )ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมสรุปการเตรียมงาน การประชุมสัญจร ของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพโดยมี นายณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมฯ นายชัชวาล นวลแบน อุปนายกฯ นางเตือนใจ แก้วพูลปกรณ์ เหรัญญิก นายวชิระพันธ์ เตชะเอราวัณ คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมประชุมหารือสรุปถึงการเตรียมการรองรับ คณะกรรมการ สสทน.17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะเดินทางมาประชุมสัญจร ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือที่ปฏิบัติกัน ว่าให้แต่ละจังหวัดรับเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัญจร ในทุกๆ 3 เดือน

ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัญจร ของคณะกรรการ สสทน.17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะเดินทางมาประชุมสัญจรทางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทาง  สสทน.อุตรดิตถ์  ได้รับความอนุเคราะห์ จาก สนง.ททท.แพร่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ รวมทั้งภาคีเครือข่ายของ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่พัก ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ผนึกกำลังกันจัดงานในครั้งนี้และใช้ชื่องานว่า  มิตรภาพที่มั่นคง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แห่ง 17 จังหวัดภาคเหนือของไทย (Friendship For sustainable tourism in the 17 Northen Thailand  Provinces)  เมื่อระหว่างวันที่ 23 -24 ก.พ. 59 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ได้มีพิธีเปิดงาน Table top sell   เวลา 18.00 น.เข้าร่วมงานขันโตก ข้าวแลงเมืองลับแล ที่ซุ้มประตู เมืองลับแล  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ และรับฟัง ทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางธนพร พูลเพิ่ม ผอ. ททท.แพร่ ในเช้าวันที่ 24 ก.พ. ได้ออกเดินทางไปยังอำเภอบ้านโคก เพื่อข้ามไปยังเมืองปากลาย  แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว เพื่อพบปะและพูดคุยทางธุรกิจกับ ทาง สปป.ลาว ที่เมืองปากลาย

ขณะนี้ทาง สสทน.อุตรดิตถ์ ได้สรุปงานไปอย่างครบถ้วนและและรอการมาเยือนของคณะกรรมการและผู้ติดตามรวมทั้งผู้ประกอบการที่พัก บริษัททัวร์ ทั้ง 16 จังหวัดที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน โตกการขายบัตร ขันโตกดินเนอร์ บัตรจำหน่ายใบละ 900 บาท เมื่อคืนวันที่ 23 อีกด้วย.