หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

Author by 7/05/15No Comments »

7390      นายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดกรณีธรณีพิบัติหรือแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล สร้างความสูญเสีย ทั้งบ้านเรือนราษฎรและชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก

ทางด้านนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้กรทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล โดยจัดตั้งศูนย์รับบริจาค ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน- วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในวันและเวลาราชการ ซึ่งทางจังหวัดจะจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มารับบริจาค และจะมีใบเสร็จรับเงินให้กับทุกท่านที่เดินทางมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหว

ส่วนทางด้าน นายสมิต จางพาณิชย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 เปิดเผยว่า ในส่วนของธนาคารออมสินเอง ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ได้เปิดบัญชี ผ่านธนาคารออมสิน สำนักงานพหลโยธิน  ประเภท เผื่อเลือก ชื่อบัญชีชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน บัญชีหมายเลข  05001288077-4 ในส่วนกลาง ส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ที่เปิดลุกค้าธนาคารออมสินทุกสาขาสามารถที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และธนาคารออมสิน จะนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค เข้าบัญชีของสภากาชาดไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 001-1-34567-0จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ร่วมกันบริจาคตามสถานที่ดังกล่าวในวันและเวลาราชการ.