หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

เชิญชวนชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพ บริจาคปัจจัยหุ้มทองเจดีย์ฯ

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180     นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ. อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมศิลปากรและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมใจกันที่จะหุ้มทององค์พระธาตุเจดีย์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นบุญสถานแหล่งสำคัญของชาวอุตรดิตถ์และชาวไทย มีประวัติอันยาวนานสี่แผ่นดิน กำลังได้รับการปฏิสังขรณ์ในโอกาสสมโภชเมืองอุตรดิตถ์ครบ 100 ปี ด้วยการหุ้มทองรอบองค์เจดีย์ จากยอดสู่ฐาน แต่จากจำนวนแผ่นทอง 499 แผ่น ยังมีเจ้าภาพเพียง 150 กว่าแผ่น และต้องเร่งรัดการหุ้มทองแดงให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2559 จากนั้นจึงจะลงรักปิดทองคำเปลว

โอกาสนี้   จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพแผ่นทองๆละ 20,000 บาท ขนาด กว้าง 40 ซม ยาว 120 ซม แผ่นละ 10,000 บาท ขนาด กว้าง 40 ซม ยาว 60 ซม ผู้บริจาคจะได้รับวัตถุมงคล ใบอนุโมทนาบัตร(ลดหย่อนภาษีได้) อนึ่งสำหรับผู้บริจาคก่อน 15 ม.ค.59 จะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นทองด้วย แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์.