หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มและดีจังฟอรั่ม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่19 ม.ค.59 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้มี นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการแถลงข่าวและประชุมภาคีขับเคลื่อน เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มและดีจังฟอรั่ม    ภายใต้แนวคิด “Uttaradit Artseen  ศิลปะเล่าเรื่องเมืองอุตรดิตถ์” เพื่อระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน หนุนเสริมเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ในการจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ยิ้ม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวคนอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอนาฬิกา-สวนสาธารณะริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดีมหา-วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และนายศรัทธา ปลื้มสูงเนิน ผู้แทนเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.