หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์

แข่งขันฟุตซอลอบจ.อุตรดิตถ์คัพฯ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ศาลาประชาคม น้าศาลากลางจังหวัด อุตรดิตถ์  นายสมชาย  ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางนงลักษณ์ ปัญญุเบกษา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอบจ.อุตรดิตถ์คัพ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี  2559

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ส่งเสริมให้ฅเด็ก นักเรียน นักศึกษาประชาชน ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีการแข่งขันสองระดับดับคือ รอบชิงชนะเลิศระดับอำเภอเพื่อหาตัวแทนแต่ละอำเภอมาแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยการแข่งขันจะเริ่มแข่งขันรอบระดับอำเภอปลายเดือนมีนาคม 2559  เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดปลายเดือนเมษายน 2559

สำหรับโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วทั้งจังหวัด ทุกอำเภอ ได้มีส่วนร่วมมีโอกาสแข่งขัน  ฟุตซอล ซึ่งน้อยมากที่จะมีการแข่งขันทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอและนำตัวแทนของแต่ละอำเภอมาชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเหมือนครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และที่สำคัญยิ่งกว่าซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างความรักความสามัคคี ในหมู่ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์.