หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

กฟก.เชียงรายทำบุญครบรอบ16 ปี พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้สมาชิก

Author by 27/05/15No Comments »

1.16ปีกองทุนฟื้นฟูฯ.       เมื่อวันที่ 19 ..58 ที่วัดบ้านปางหมอปวง .ป่าสัก .เชียงแสน .เชียงราย นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำบุญครบรอบ 16 ปี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีคณะอนุกรรมการฯจังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการ  กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายนิยม เปิดเผยว่าในวันเดียวกันนี้  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง ให้กับเกษตรกรคือ นายเจริญ ทนัญชะนะ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166 หมู่ 14 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งได้นำเอาที่ดินจำนวน 2 แปลงๆแรกเป็นที่อยู่อาศัย เนื้อที่ 3 งาน 04 ตารางวา แปลงที่ 2 เป็นที่สวน เนื้อที่ 3 งาน 74 ตารางวา โดยที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ เกษตรกรได้นำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด และไม่สามารถชำระหนี้คืนสหกรณ์ฯได้ จนถูกสหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดี ในจำนวนเงิน 206,652 บาท ต่อมาเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการชำระหนี้ กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย และได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูฯในเจรจากับสหกรณ์ฯในการชำระหนี้ ลดเหลือจำนวนเงิน 80,633.72 บาท และเกษตรกรได้ดำเนินการขอไถ่ถอนที่ดินคืนตามขั้นตอนแล้ว

ทางด้านนายเจริญ เกษตรกรที่ได้รับมอบที่ดินคืน ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ตนเองและครอบครัวดีใจและมีความสุขที่สุดในชีวิต ที่ได้ที่บ้านและที่สวนกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์อีกครั้ง หลังจากนำไปจำนองกับสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปลงทุนปลูกหอมแดง แต่ราคาตกต่ำ ทำให้ขาดทุนจนไม่สามารถชำระหนี้กับสหกรณ์ฯได้ และมี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ ถ้าไม่มีกองทุนฟื้นฟูฯที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้คงถูกยึดไปแล้ว และตนเองและครอบครัวคงไม่มีที่อยู่และที่ทำกินจนถึงวันนี้จึงขอขอบคุณกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ทำให้มีที่ดินกลับมาเป็นของตนเองเหมือนกับฝันไปแต่จริงๆแล้วกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังมาตลอด 16 ปี.