หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

กาชาดเชียงรายมอบรางวัลผู้โชคดีถูกสลากกาชาดรถยนต์เก๋งโตโยต้า

Author by 13/05/15No Comments »

3.รางวัลกาชาด    นายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวิชุดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2558 เป็นรถยนต์เก๋ง โตโยต้า รุ่นยาลิส (YARIS) สีแดง ซึ่งเป็นรางวัลที่ 2 ภายในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้ออกสลากกาชาดการกุศล ณ เวทีกาชาดภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย และการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัล คือนางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา ชาวต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย ปัจจุบันอาชีพรับราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.