หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ขอย้ายสถานีวัดสภาพอากาศออกนอกพื้นที่

Author by 30/03/16No Comments »

เชียงราย             ชาวแม่สาย ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขอย้ายสถานีวัดสภาพอากาศ ออกนอกพื้นที่ ชี้ทำท่องเที่ยวเจ๊ง ยกระดับปัญหาหมอกควัน เป็นปัญหาของกลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559  ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอำนาจ เจิมแหล่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ จำนงค์ศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ตรวจสภาพพื้นที่สถานที่ตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่สาย และลงพื้นที่ ตรวจสภาพอากาศบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาร์ ด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภายหลังค่า pm 10 สูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน แต่เมื่อสองวันที่ผ่านมา มีลมพัดสอบเข้ามา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพอากาศดีขึ้นเป็นลำดับ

ระหว่างที่อธิบดีฯ และคณะตรวจสถานีคุณคุณภาพอากาศที่อำเภอแม่สายอยู่นั้น ได้มี กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จำนวนประมาณ 80 คน นำโดย กำนันสมฤทธิ์ ยาใจ กำนันตำบลแม่สาย ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ย้ายสถานีตรวจสภาพอากาศออกนอกพื้นที่  เนื่องจากการรายงานสภาพอากาศ ที่มีค่า pm 10 สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นผลลบ และได้ส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของอำเภอ     แม่สาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง  ต่อมา นายชุติเดช มีจันทร์ พร้อมด้วย   ร้อยโท ประวิทย์ จันทะแสน ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ด้วย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวกับตัวแทนกลุ่มชาวบ้านว่า การตั้งจุดสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นไปตามหลักวิชาการ เป็นไปเพื่อความถูกต้องเพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน แต่อย่างไรก็ดีจะรับเรื่องไปพิจารณากันต่อไปอีกครั้ง ต่อข้อถามในส่วนของการประสานงานซึ่งพบว่าจุดฮอตสปอต ส่วนใหญ่เกิดจากประเทศข้างเคียง ได้รายงานให้กับกระทรวงรับทราบแล้ว ซึ่งได้ทำหนังสือไปยังศูนย์ประสานงานกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับทราบและร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ซึ่งจะแก้ปัญหาร่วมกันทั้งภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายว่าปัญหาหมอกควันพิษและไฟป่า จะหมดสิ้นไปจากอนุภูมิภาคนี้ ภายในปี 2560.