หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ซ้อมอพยพนักเรียนเหตุแผ่นดินไหว บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันกู้ชีพ

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานร่วมกันเปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One School One Search Rescue Team:OSOS) พร้อมด้วย พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รอง ผบ.มทบ.37 แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรง และเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเยาวชน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และทางจังหวัดเชียงราย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจฝึกเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในรั้วโรงเรียนต่างๆ อยู่เป็นประจำ และที่โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่กลางเมือง มีนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนเชียงรายจำนวนเกือบ 3,000 คน เรียนอยู่ หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็จะสร้างความคุ้นเคย ไม่ตื่นตระหนก และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยมีความชำนาญในการปฏิบัติงานกู้ภัย ลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังทำการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเผชิญเหตุและจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพอีกด้วย.