หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ทหารบกเชียงรายจำหน่ายผักปลอดสารพิษช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

Author by 29/07/15No Comments »

   4.ลดภาระค่าครองชีพ      ..บัญชา ดุริยะพันธ์ รอง ผบก.จังหวัดทหารบกเชียงราย พร้อมด้วยนางธิติมา นาคผจญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3 สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำพิธีเปิดการจัดตั้งร้านอาหารพร้อมจำหน่ายผักปลอดสารพิษราคาถูก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน บริเวณด้านหน้าค่ายจังหวัดทหารบกเชียงราย ถนนหน้าค่าย .รอบเวียง .เมือง .เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 ..58 ค่ายเม็งรายมหาราช มีจังหวัดทหารบกเชียงราย  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม อาหารและผักปลอดสารพิษราคาถูก เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณค่าย และที่ผ่านสัญจรไปมา โดยจำหน่ายในห้วงเวลา 11.00 น.  ของทุกวันเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนบริเวณรอบค่ายซึ่งทางหน่วยได้จัดรถยนต์ครัวเคลื่อนที่สนามทำการประกอบอาหารสำเร็จรูป จัดขายอาหารราคาถูก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งต่อไปอาจจะมีบริการจำหน่ายสินค้าอย่างอื่นมากกว่านี้ เช่น น้ำสมุนไพร หรือสินค้าอย่างอื่นในราคาถูก ตามขีดความสามารถของกำลังพลที่จะทำได้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยทหาร เพื่อให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยทหาร และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป.