หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ทอท.-อบจ.เชียงรายจัดวันเด็กแห่งชาติ งดกิจกรรมพื้นที่ท่าอากาศยานมฟล.

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ที่บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมืองเชียงราย

นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย    แจ้งว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านการบินพร้อมวิทยาการด้านต่างๆในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ของดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างถนน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน ซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จะไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในบริเวณจัดงานไม้ดอกอาเซียน ที่สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559.