หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ทุกภาคส่วนบวงสรวงสักการะ เปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

Author by 4/02/16No Comments »

เปิดงานพ่อขุน2 (1)             ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พร้อมเปิดงานเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2559 จัดให้มีพิธีบวงสรวง สืบชะตา และทำบุญเมืองเชียงราย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช บริเวณห้าแยกพ่อขุน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันที่ 26 มกราคม 2559 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนร่วมพิธีบวงสรวงสักการะและเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2559 ณ ภายในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางสายฝนและอากาศที่หนาวเย็น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 754 ปี ของการสร้างเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 26 มกราคม 2559 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ต่อจากนั้นได้มีการทำพิธีสืบชะตา และทำบุญเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 754 ปี ของการสร้างเมืองเชียงราย

ทางด้านนายอำเภอทุกอำเภอ     นำ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีไหว้สาพญาเม็งราย   โดยถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกรวงมหาดไทย การจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด นอกเหนือจากงบประมาณปกติของทางราชการ และยังเป็นการจัดกิจกรรมหารายได้ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวอีกว่า การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ถึงวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 10 วัน 10 คืน ณ ภายในบริเวณสนามบินเก่าฝูงบิน 416 เชียงราย โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านกานิทรรศการของส่วนราชการ และอำเภอ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกร้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงและการประกวดเวทีกลาง การจัดมหรสพ และการละเล่นบันเทิงของภาคเอกชน อีกด้วย.