หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

บ้านดู่จัดงานปลานิลถิ่นล้านนา สนองนโยบายประชารัฐ

Author by 6/04/16No Comments »

            เชียงราย    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  ที่บริเวณร้านด้านหลังตลาดสดเทศบาล ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด “งานปลานิลถิ่นล้านนา” เสริมศักยภาพการผลิตปลานิลถิ่นล้านนาสู่สากล ให้คนในท้องถิ่นได้บริโภคปลานิล แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยมีนายวิสูตร ศศิวิมล ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุเทพ ทิพย์รัตน์  เกษตรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติต้อนรับ มีประชาชนที่มาร่วมจับจ่ายใช้สอย ซื้อและบริโภค อาหารที่ผลิตจากปลานิล และปลานิลแปรรูปต่างๆ จำนวนมาก

นายวิสูตร ศศิวิมล กล่าวว่า ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับถวายพันธุ์ ‘ปลานิล’   มาจากสมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 50 ตัวมาเมื่อปี พ.ศ. 2508 และได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง ไปขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเป็นแหล่งโปรตีนในครอบครัว จนถึงเวลานี้ ปลานิลพระราชทาน”จิตลดา” ได้มีอายุครบ 50 ปีแล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกรและภาคเอกชนเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพได้ปีละ 200,000 ตัน สร้างรายได้นับ 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในปีนี้สอดคล้องกับวาระมหามงคล “3ปิติ”คือ เป็นปีแห่ง 70 ปีแห่งการครองราช ,84 พรรษามหาราชินี, และ 88 พรรษามหาราชา ที่ประชาชนจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ อีกอย่างหนึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยประมงจังหวัดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ตลาดสากล ให้คนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้บริโภคปลานิลที่สดสะอาด มีคุณภาพของเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในเชิงพาณิชย์มากที่สุดได้ภาคเหนือ จำนวนกว่า 2,000 ราย มีพื้นที่เพาะเลี้ยงถึง 7,000 ไร่ มีผลผลิตสู่ตลาดถึง 16,000 ตันต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดนำเงินตราเข้าสู่จังหวัดได้ถึงปีละ ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท เลยทีเดียว ซึ่งนับว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หรือปลานิล ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ลิ้มชิมรสปลานิล ของจังหวัดเชียงรายที่แสนอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไปอีกด้วย กิจกรรมภายในงานดังกล่าวได้มีการออกบูทจำหน่ายปลานิล อาหารที่มีส่วนผสมของปลานิล รวมทั้งมีการประกวดประกอบอาหารลาบปลานิล ประกวดพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ ปลานิล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย.