หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

ผบ.ทบ.วางศิลาฤกษ์อาคาร สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก

Author by 2/03/16No Comments »

ผบ.ทบ.วางศิลาฤกฯ์              เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณสวนไผ่ทองคำ ค่ายเม็งรายมหาราช อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดเชียงราย   พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมี พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ. 37    นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์   ผวจ. เชียงราย และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารที่พักสูง 3 ชั้น จำนวน 3 หลัง รวม 61 ห้อง จะเริ่มก่อสร้างในห้วงเดือนมิถุนายน 2559 และแล้วเสร็จในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 913 วัน

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากผู้บัญชาการทหารบก ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานด้านกำลังพล เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557  ที่จังหวัดทหารบกเชียงราย และได้รับรายงานว่ามีพื้นที่ของค่ายเม็งราย มหาราช ที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำกก ทำให้เกิดเกาะกลางลำน้ำ บริเวณบ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดเชียงราย จึงได้มีดำริให้จังหวัดทหารบก เชียงรายเสนอโครงการจัดทำสถานที่พักฟื้น และพักผ่อนกองทัพบกขึ้น โดยให้ยึดถือหลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์ตามแนวทางของสถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ และบางปูเป็นหลัก เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวทุกระดับชั้น ให้มีสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสม สะดวกสบาย รวมถึงเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมาจังหวัดทหารบกเชียงราย ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ผ่านกองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 หลังจากนั้นได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานระดับกองทัพบกหลายครั้ง ซึ่งมติที่ประชุมให้กรมยุทธโยธาทหารบก เร่งดำเนินการขอใช้พื้นที่สำหรับการออกแบบ ได้กำหนดให้กรมยุทธโยธาทหารบก ออกแบบในลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนา บนเนื้อที่ จำนวน 43 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติหลักการให้การก่อสร้างสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 ดังกล่าว และได้เดินทางมากระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในครั้งนี้.