หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

มอบนโยบายป้องกันไฟป่า-หมอกควัน หนุนนำแอพพิเคชั่นใช้ตรวจจับไฟป่า

Author by 24/02/16No Comments »

เชียงราย          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่เชียงราย มอบนโยบายป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เน้นย้ำให้บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอแอพพิเคชั่น ตรวจจับจุดฮอตสปอต บนมือถือเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาไฟป่า เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมชั้น2 ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  15  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบนโยบายให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ที่มีหน้าที่ในการดูแลป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รวมทั้ง นายอำนาจ เจิมแหล่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมด้วย

ภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุปจาก ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รวมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ ผอ.สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 จังหวัดเชียงราย ที่ได้บรรยายการบูรณาการในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ได้เปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงราย เสนอผลงานการวิจัยจัดทำแอพพิเคชั่น ตรวจพิกัดการเกิดจุดฮอตสปอตในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ในเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ โดยอาจารย์นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวว่า คณะวิจัย ได้ขออนุญาตจากองค์การนาซ่า ในการเข้าถึงพิกัดดาวเทียม และนำมาต่อยอดกับโปรแกรมต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานร่วมกับแผนที่ในกูเกิ้ล และนำมาปรับปรุงจนสามารถรู้จุดกำเนิดการเกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทางเข้าไปทำการดับไฟในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอพพิเคชั่นดังกล่าวได้ฟรี

นายธัญญา เนติธรรมกุล ได้เปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด หน่วยงานใดที่ปล่อยปละละเลย จนเกิดปัญหาต้องรายงานและหารพบว่ามีความบกพร่องจะต้องมีโทษทางวินัย และให้ทุกภาคส่วนบรูณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ต่อไป.