หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบวาตภัยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนราษฎร

Author by 29/04/15No Comments »

1.สิ่งของพระราชทาน       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ลานสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย .เทิงจ.เชียงราย นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่ .เทิง จำนวน 500 ชุด และที่ .พาน  อีกจำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

          โดยเมื่อช่วงเช้านายกองเอกวิลาศ เป็นประธานถวายราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยมีนายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานความเสียหายพร้อมร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนหัวหน้าหน่วยงานใน อ.เทิงและ อ.พาน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายอาคม ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมาของ อ.เทิงมี 4 ตำบล คือ ต.ศรีดอนชัย ต.เชียงเคี่ยนต.แม่ลอย ต.หนองแรด รวม 500 ครัวเรือนและ ที่ อ.พานมี 2 ตำบลได้แก่ ต.แม่อ้อ และ ต.สันมะเค็ดรวม 500 ครัวเรือน

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย จึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรที่ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในครั้งนี้อีกด้วย.