หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงรายเสวนานำยางพารามาทำถนน สร้างอุปสงค์เพิ่มราคายางพาราให้สูงขึ้น

Author by 16/03/16No Comments »

ถนนยางพารา1      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมธรรมปัญญา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองนายก อบจ.เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานจัดการเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ถนนยางพารา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการทำถนน ให้มีคุณภาพคงทนมากยิ่งขึ้น ในราคาที่ต่ำกว่าใช้ยางแอสฟัลท์ สนองนโยบายภาครัฐ ในการสร้างมูลค่ายางพาราให้มีราคาสูงขึ้น   ซึ่งมี นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.เชียงราย ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผู้เริ่มโครงการได้เชิญ ผศ.ดร.ระพีพันธุ์ แดงกันตี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี อ.สวัสดิ์ ลาดปาละ กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ นายณรงค์ กาปัญญา เลขานุการยางพาราไทย ผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าร่วม

นายบรรเจิด ภูสมศรี กล่าวว่า อบจ. เชียงราย มีความพร้อมเต็มที่ที่จะสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต้องการจะพัฒนา ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต จำหน่ายยางพาราให้มีความยั่งยืน และมีบัญชามอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของการที่จะใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน ทดแทนการใช้ยางแอสฟัลท์ ให้มากขึ้นกว่าเดิม จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำยางพารามาใช้ในการทำถนนในเขตรับผิดชอบของ อบจ.ขึ้น และจากการศึกษามาพอสมควรเชื่อว่าการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน จะได้ผลดี คุ่มค่าต่อการลงทุน

ทางด้าน นายสมชาติ วัฒนากล้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ยางพารามาทดแทนการใช้ยางแอสฟัลท์ มีข้อดีมากกว่าคือ น้ำยางพาราจะมีความยืดหยุ่นตัวมากกว่ายางแอสฟัลท์ ทำให้ผิวถนน รับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่าตัว และสามารถทนแรงกระแทกรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้มากขึ้น สามารถย่นระยะเวลาการทำถนนให้สั้นลงได้ คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศลดการนำเข้ายางแอสฟัลท์ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำมันซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศลง นอกจากนี้การก่อสร้างถนน 1 กิโลเมตร จะใช้ยางพาราในการก่อสร้างจำนวน 12,000 กิโล หรือ 12 ตัน เลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นตัวฉึกอุปสงค์ในตลาดทำให้ความต้องการการใช้ยางพาราในประเทศสูงขึ้น สร้างจิตวิทยาด้านราคาให้สูงขึ้นตามตัว แต่แท้ที่จริงราคาค่าก่อสร้างกลับถูกกว่าถนนที่ใช้ยางแอสฟัลท์  ซึ่งขณะนี้เราได้ศึกษามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร จะนำร่องดำเนินการก่อสร้างถนนที่ใช้ยางพาราก่อสร้างสายแรกของ อบจ.เชียงราย ให้ทันภายในปีนี้ได้อย่างแน่นอน.