หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เชียงรายจัดถกปัญหาม.ราชภัฏ ร่วมทุนยักษ์สร้างหอพัก

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 15-1-59 ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายอาคม สุขพันธ์ รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของ ชมรมผู้ประกอบการหอพักบ้านดู่ นำโดย นายณัฐพล รีรักษ์ ประธานชมรมฯ นำกลุ่มผู้ประกอบการหอพักจำนวนประมาณ 200 คน มาเข้ารับฟังคำชี้แจงจาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชฎเชียงราย และคณะฯ ภายหลังจากได้รับข่าวสารจากนิตยาสาร ‘ก้านบัวออนไลน์’ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับกลุ่มทุน (ซี พี ออลล์)  ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เตรียมทุ่มเม็ดเงินจำนวน 8,900 ล้านบาท ดำเนินการสร้างหอพักในมหาวิทยาลัย จำนวน 5,000 ห้อง รับนักศึกษาเข้าพักอาศัยได้จำนวนรับหมื่นคน พร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ชุมชนชาว ต.บ้านดู่ ซึ่งตั้งอยู่มาก่อนที่จะเกิดการตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายขึ้น จึงได้มายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงราย จนนำมาสู่การเปิดโต๊ะเจรจาความกันดังกล่าว

นายณัฐพล รีรักษ์ กล่าวว่า ชุมชนในตำบลบ้านดู่ ได้ตั้งขึ้นมาก่อนที่จะเกิดวิทยาลัยครูเชียงรายขึ้นมา หลายคนได้บริจาคที่ดินให้เพื่อการก่อสร้างวิทยาลัยครูในครั้งนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขึ้น จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่มีเงินเหลืออยู่บ้างก็ได้เปิดกิจการหอพักให้บรรดานักเรียน นักศึกษาได้เช่าพักอาศัย พอมีรายได้ประทังชีวิตตามอัตภาพ บางคนก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาทำการก่อสร้างหอพักดังกล่าว ซึ่งหลายคน็กำลังผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอยู่ ปัจจุบันมีจำนวนหอพักโดยรอบๆมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ 600 หอพัก มีห้องพักรวมกันประมาณ 24,000 ห้อง มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนเพียง 15,000 คน ขณะที่มีนักศึกษาเข้าพักเพียงประมาณ 50 % เท่านั้น หากเกิดการก่อสร้างหอพักจำนวน 5,000 ห้องภายในมหาวิทยาลัยจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จะเกิดภาวการณ์ขาดทุน ธุรกิจเสียหาย สภาพความเป็นอยู่โดยรอบสังคมก็จะเปลี่ยนไป อีกด้วย นอกจากนี้การที่พวกเราได้ยินว่า อธิการบดี กำลังมีแนวคิดที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ก็ไม่มีใครเห็นด้วย จะทำให้ค่าเล่าเรียนแพงขึ้น ไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน และคำว่า มหาวิทยาลัยคือหัวใจของประชาชนก็จะหายไป

ส่วนที่นอกบริเวณโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหอพักทั้งเก่า และใหม่กระจัดกระจายอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย บางแห่งก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา การควบคุมตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ยังไม่มีเจ้าภาพเป็นผู้ดูแลเด่นชัด การจัดสร้างหอพักภายในมหาวิทยาลัย แม้จะส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้าง แต่หากมีการประสานจัดตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ และกระจายเป็นหอพักเครือข่ายภายนอกให้มาใช้ระเบียบเดียวกันกับหอพักในมหาวิทยาลัย ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาที่เข้าพัก สร้างความสบายใจให้กับบรรดาผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสร้างมนต์ภาวะภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาที่เช่าพักอาศัยเรียน ได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อจบออกมาก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป