หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เชียงรายจัด 777 ปีชาตกาลพญามังรายสร้างข่วงหลวงฯเฮือนศิลป์ล้านนา

Author by 29/07/15No Comments »

    2.777ปีพญามังราย       สำนักงานวัฒนธรรม .เชียงราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรม .เชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย จัดให้การเสวนาเรื่องการจัดงาน “777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราชที่โรงแรมโพธิ์วดล .เมือง .เชียงราย  โดยมีนายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการ .เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและนายมงคล สิทธิหล่อ นายวิรุณ คำภิโล ประธานจุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย นำนักวิชาการอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งศึกษาค้นคว้าเรื่องตำนานและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพญามังรายมหาราชมาอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมเสวนา โดยบรรยายกาศการเสวนาเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาที่มาจากหลายแห่ง ทำให้การกำหนดปีเกี่ยวพญามังรายแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดก็ยกเอาปี 2558 เป็นปีครบ 777 ปี ขณะเดียวกันบรรดานักวิชาการต่างเล่าถึงตำนานและประวัติที่น่าสนใจอย่างมากมาย

เมื่อวันที่ 27 ..58 นายมงคล กล่าวว่าจากการที่หน่วยงานทั้งหมดดังกล่าวเล็งเห็นความสำคัญของพญามังรายมหาราชว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาในอดีต จึงได้กำหนดจัดงาน 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช  ระหว่างวันที่  23-24  ต.ค.2558  ณ ข่วงหลวงพญามังรายมหาราช ตั้งอยู่ติดแม่น้ำกก วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้เลือกเอาวันที่ 23 ต.ค.ซึ่งเป็นวันประสูติของพญามังรายมหาราชในการจัดงาน   สำหรับกิจกรรมจะมีการจัดนิทรรศการประวัติพญามังรายมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การเสวนา 777 ปีฯ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอดผ้าป่าสามัคคี การเช่าบูชาเหรียญวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระวิหาร อาคารเฮือนศิลป์ถิ่นล้านนาภายในข่วงหลวงพญามังรายมหาราชดังกล่าวด้วย

ด้านอาจารย์บดินทร์ กินาวงศ์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ล้านนา กล่าวว่าตามหลักฐานเอกสารโบราณต่างๆ ระบุตรงกันว่าชื่อของปฐมกษัตริย์พระองค์นี้คือ “พญามังราย” ไม่ใช่พ่อขุนเม็งรายแต่อย่างใด และเมื่อมองในแง่ของภูมิประเทศและยุทธศาสตร์แล้วถือว่าได้พญามังรายมหาราช   มีพระปรีชาสามารถอย่างมาก โดยเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรน่านเจ้าทางตอนใต้ของประเทศจีนทำให้ชาวจีนหรือฮั่นกล่าวขานถึงอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.600 ต่อมาช่วงที่พระองค์ยังเป็นอุปราชอาณาจักรหิรัญนครเงินยางหรือแถบริมแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในปัจจุบันอยู่นั้น ทางอาณาจักรมองโกลได้รุกรานอาณาจักรจีน  และลงมาถึงอาณาจักรน่านเจ้า จนถึงตาลีฟู คุนหมิง มณฑลยูนนานของจีนในปี 1801 จนประชิดเมืองเชียงรุ้งหรือจิ่งหงซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรหิรัญนครเงินยางในฐานะที่ดินแดนแถบนี้อยู่กันแบบสหพันธรัฐ.