หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เชียงรายเด้งดึ๋งตามนโยบายบิ๊กตู่ เตรียมจัดมหกรรมประชารัฐ

Author by 30/03/16No Comments »

       เชียงราย         เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมริมกก นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นำหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในการเป็นองค์กรนำ เป็นกลไก  ประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกร  และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อาทิ  อบจ. เชียงราย พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย”

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดัก ทางเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนา ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เกิดความยั่งยืนและยืนยาวไปสู่วันข้างหน้า โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2559 ณ บริเวณลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย   ภายในงานจะมีการออกบูธงาน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการทำการแปรรูปการเกษตรและงานศิลปะจากชุมชนเกษตร เป็นต้น โดย เวลา 14.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2559  ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ก่อนเดินทางเข้าสู่โดมประชารัฐ แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “เชียงรายเมืองแห่งความมั่งคั่ง และมั่นคงของอาเซียน”