หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

เปิดเดินรถสายแรกเส้นทางเหนือ-อีสาน

Author by 29/04/15No Comments »

2.เส้นทางใหม่          ที่บริเวณลานด้านหน้าร้านขายของที่ระลึกฮอม .รอบเวียง .เมือง .เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย  พร้อมด้วยนายสมชาย ทองคำคูณ กก.ผจก.ใหญ่ และประธานผู้บริหารเครือ ชัยพัฒนา เชียงใหม่  นายวีรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทรประธาณหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันเปิดเส้นทางการเดินรถเส้นทางใหม่ แม่สายบึงกาฬ ซึ่งมีเปิดตัวรถโดยสารคันใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  หรือ AEC.

โดย นายสมชาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารครอบ คลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีเส้นทางเดินรถ 28 เส้นทาง วันละ 130 เที่ยว ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะขยาย การบริการรถโดยสารให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อบริการประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง  ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตเส้นทางเดินรถใหม่จากกรมการขนส่งทางบกเพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ เส้นทาง แม่สาย – บึงกาฬ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มายังภาคเหนือ เพื่อรองรับการเดินทางของกลุ่มแรงงานของจังหวัดที่สำคัญ เช่นหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา และเชียงราย รวมถึงเป็นการเชื่อมต่อจังหวัดชายแดนลาว จาก จ.บึงกาฬ สู่ชายแดนเมียนมา ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ซึ่งรองรับการเดินทางของประชาชนในกลุ่มประเทศภูมิภาค     อาเซียน

ด้านนายประจญ เปิดเผยว่า จากการเปิดเส้นทางการเดินรถบึงกาฬ-แม่สาย ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่เป็นสายแรกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะคอยรองรับผู้โดยสารที่เป็นทั้งแรงงาน นักศึกษา ตลอดจนนักธุรกิจในพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้า ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งจะได้รับการตอบสนองในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง ตลอดจนสมรรถนะของรถโดยสารที่มีความพร้อมอย่างสูงสุด ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวก เบาะนั่งที่ใหญ่ ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 ต่อไป.