หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

อ.เวียงเชียงรุ้ง เร่งขุดลอกแหล่งน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

Author by 29/04/15No Comments »

4.ช่วยภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 25 เม..58 ที่บริเวณลำห้วยต้นยาง บ้านเด่นสันทราย หมู่ 14 .ทุ่งก่อ .เวียงเชียงรุ้ง .เชียงราย ..ดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เช่นรถแบ็คโฮ จำนวน 3 คัน เข้าพื้นที่ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ตอนบนลำห้วยต้นยาง เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยพุทธบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาภายหลังจากประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

พ.อ.ดำรงค์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้หารือปัญหาภัยแล้งกับฝ่ายปกครองในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทาง นพค.35 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ในการร่วมกันขุดลอกอ่างน้ำขนาดเล็กความจุ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำห้วยต้นยางเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่บ้านเด่นสันทราย และบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ซึ่งเดิมทีเป็นร่องน้ำที่ตื้นเขิน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

 

บริเวณลำห้วยต้นยาง บ้านเด่นสันทราย หมู่ 14 .ทุ่งก่อ .เวียงเชียงรุ้ง .เชียงราย ..ดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เช่นรถแบ็คโฮ จำนวน 3 คัน เข้าพื้นที่ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ตอนบนลำห้วยต้นยาง เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยพุทธบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาภายหลังจากประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

พ.อ.ดำรงค์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้หารือปัญหาภัยแล้งกับฝ่ายปกครองในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทาง นพค.35 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ในการร่วมกันขุดลอกอ่างน้ำขนาดเล็กความจุ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำห้วยต้นยางเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่บ้านเด่นสันทราย และบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ซึ่งเดิมทีเป็นร่องน้ำที่ตื้นเขิน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.