หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย

โครงการสร้างบ้านเพื่อบำบัดทุกข์

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลนางแล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และราษฎรตำบลนางแล   ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนโครงการบ้านฮอมบุญ เพื่อคนยากไร้และไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน โดยการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ปัญหาความเดือดร้อนและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย และนายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล ส่วนราชการ พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีส่งมอบบ้านตาม “โครงการบ้านฮอมบุญ” ซึ่งได้สนับสนุนบริจาคทรัพย์สินพร้อมวัสดุก่อก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กับครอบครัวของ นายอ้าย-นางตาล เขื่อนเพชร ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 อีกด้วย

ว่าที่ร้อยตรีภูษิต ไชยทอง กล่าวว่า ด้วยทางอำเภอเมืองเชียงราย ได้ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลนางแล ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยฐานะยากจน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมก่อสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย ให้ผู้ยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการส่งมอบบ้านฮอมบุญ เป็นหลังที่ 2 ต่อเนื่องกันมา โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักศึกษาวิชาทหาร และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมเป็นเป็นประธานการก่อสร้าง และบริจาคทุนทรัพย์ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนทรัพย์ใรก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “บ้านฮอมบุญ พบโชค” สำเร็จเรียบร้อย คิดเป็นมูลค่าในการก่อสร้างบ้านรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้ พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ยังได้เมตตามอบเงินอีกจำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายอ้าย และนางตาล เขื่อนเพชร สองสามีภรรยาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว อีกด้วย

สำหรับครอบครัวของนายอ้าย และนางตาล สองสามีภรรยา อายุ 82 ปี เป็นราษฎรที่ยากจนไม่มีบุตร ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยก่อนหน้านี้ได้อาศัยอยู่ในบริเวณยุ้งฉางข้าวของหมู่บ้านซึ่งมีความยากลำบากในการอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สร้างบ้านฮอมบุญ พบโชค หลังดังกล่าวในบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน.