หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

งานไหว้สาพระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง เสริมบารมีคนปีขาล-ฉลองเมืองแพร่1188ปี

Author by 17/03/16No Comments »

แพร่  พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาล หรือปีเสือ ในจำนวน 12 ราศี เป็นพระธาตุที่เก่าแก่เป็นที่สักการบูชาของคนจังหวัดแพร่ คนล้านนาและชาวพุทธทั่วประเทศทุกปีก็จะมีประเพณีไหว้สาพระธาตุ ในปี 2558 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 รวม 7 วัน 7 คืน

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชา(ลิไท)  มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน  จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดแพร่ได้กำหนดให้องค์พระธาตุประดิษฐ์อยู่บนหลังม้าเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ จนมีคำกล่าวว่า “มาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ เสมือนหนึ่งมาไม่ถึงจังหวัดแพร่”  และทุกปีชาวจังหวัดแพร่จะพร้อมใจกันจะจัดงานบุญ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่ แห่ตุงหลวง มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดแพร่  ปีนี้ตรงกับ วันที่ 16 – 22  มีนาคม 2559 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นกิจกรรมสำคัญของงานนี้ เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ   เวลา 19.00น. พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล  และพระธาตุจำลอง 12 ราศี  วันที่ 11 มี.ค. เวลา 08.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 12 มี.ค. เวลา 08.00 น. พิธีเลี้ยงผีขุนลัวะอ้ายก้อม วันที่ 14 มี.ค.เวลา 07.30 น.พิธีตานบาตร ตานตุง ตานเจดีย์ทราย เวลา 15.30 น. พิธีแห่พระมหาอุปคุต ณ ท่าน้ำสบก๋อน

วันที่ 16 มี.ค.เวลา 15.00 น.พิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง วันที่ 17 มี.ค. เวลา 19.00 น.พิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน วันที่ 18-22 น.พิธีสืบชาตาโบราณ เสริมบารมีทาน วันที่ 22 มี.ค เวลา  06.00 น.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองแพร่ และเยาวชนวันเปิดงานที่ 16 มีนาคม 2559  ชมขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุจาก 8 อำเภอ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนอัญเชิญคัมภีร์ตำนานพระธาตุช่อแฮ อายุกว่า 200 ปี ชมฟ้อนกลองอืดจากประชาชนชาวแพร่ที่มากที่สุด มีการดึงกลุ่มวัยรุ่นมาร่วมงานโดยเชิญศิลปินนักร้องชื่อดังมาแสดง เช่น ในวันที่ 16 มี.ค. วงฟลุค ไอน้ำ วันที่ 17 มี.ค. วงอ๊อด คารามาย และการแสดงวัฒนธรรมเยาวชนร.ร.เมืองแพร่ วันที่ 18 มี.ค. บัวบาน ม่วนขนาดและการแสดงวัฒนธรรมเยาวชนร.ร.บ้านป่าแดง วันที่ 19 มี.ค. วันที่ 19 มี.ค.วง Top Star และการแสดงวัฒนธรรมเยาวชนร.ร.บ้านพันเชิงวันที่ 20 มี.ค. วงเสมา เมืองเม็งรายและการแสดงวัฒนธรรมเยาวชน ร.ร.บ้านใน วันที่ 21 มี.ค. วงอู๋ พันทางและการแสดงวัฒนธรรมเยาวชน ร.ร.วัดต้นไคร้ วันที่ 22 มี.ค. วงวิว จตุภรณ์ และและการแสดงวัฒนธรรมเยาวชนร.ร.บ้านบ่อแก้ว ชมมหรสพสมโภชตลอดงาน มีการออกร้านขายของพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของประชาชนในจังหวัดแพร่ นำมาจำหน่ายตลอดการจัดงาน นับว่า การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง เป็นงานประเพณีที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และชาวแพร่เป็นอย่างมาก

นางขันทอง สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปีนี้ได้เชิญท่านกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในการเปิดงานและเชิญบุคคลที่นั่งช้างในขบวนแห่ เช่นช้างเชือกที่ 1 ท่านพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผวจ.แพร่และนายกเหล่ากาชาดจ.แพร่/ ช้างเชือกที่ 2 ท่านกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ช้างเชือกที่ 3 ท่านพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2และนายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกอบจ”แพร่ / ช้างเชือกที่ 4 ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / ช้างเชือกที่ 5 ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุ ชนะเลิศรับเงินรางวัลพร้อมโล่ 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลและโล่  15,000 บาท อันดับ2 พร้อมโล่ 10,000 บาทและชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท และมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม  2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ร่วมทำบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคล ไปไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงเสริมบารมีทานคนปีขาลและฉลองเมืองแพร่ 1188 ปี.

ธนัติพงษ์  ชัยพลังฤทธิ์ รายงาน