หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ฉลองสมณศักดิ์พัดยศเจ้าคณะตำบลป่าแดง

Author by 7/04/16No Comments »

แพร่          พระกิตติกร กิตติวัฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ด้วยคณะศรัทธาประชาชนบ้านธรรมเมืองและคณะศรัทธาชาวบ้านในเขตตำบลป่าแดง คณะกรรมการวัดธรรมเมือง ได้แสดงมุทิตาสักการะ  จัดงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ (สุวัฒน์)เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดธรรมเมือง วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ.2559  เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนสมณศักดิ์ พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ (สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน)   เจ้าคณะตำบลป่าแดงเขต  2 เจ้าอาวาสวัดธรรมเมือง เจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

โดยคณะสงฆ์หนเหนือได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศแก่พระสังฆาธิการคณะสงฆ์หนเหนือขึ้น ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 และทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559

ทางคณะพระภิกษุ-สามเณร และศรัทธาบ้านธรรมเมือง ได้มีมติให้จัดงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาคารวะ แด่พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ.2559 โดยได้จัดให้มีการทำบุญทักษิณานุปทาน สืบชะตาหลวง และมีมหรสพสมโภชตลอดทั้งงาน

จึงขอเจริญพร บอกบุญและเชิญชวนสมณะศรัทธาและศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตใจอันเป็นบุญกุศลทุกรูป ทุกท่านร่วมทำบุญกับวัดธรรมเมืองและเชิญเที่ยวชมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการจัดงานวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ใต้ เดือน 7 เหนือ)เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแก่อดีตเจ้าอาวาส ครูบาอาจารย์และผู้มีคุณต่อวัดเวลา 14.00 น. ขบวนแห่มุทิตาจิตจากชุมชนและหัววัดต่างๆเวลา 19.30 น. การประกวดแม่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลช่อแฮตลอดวันวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ใต้ เดือน 7 เหนือ)เวลา 09.00 น. พิธีสืบชะตาหลวงเวลา 14.00 น. ขบวนแห่มุทิตาจิตจากหัววัดต่างๆเวลา 19.30 น. การฟ้อนรำบนเวทีเวลา 20.00 น. มวยสากลซองตลอดวันวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ใต้ เดือน 7 เหนือ)เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรเช้าเวลา 14.00 น. ขบวนแห่มุทิตาจิตจากหัววัดต่างๆเวลา 19.30 น.การประกวดสาวประเภทสอง วัดธรรมเมืองจึงขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น.