หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ชาวแพร่ปลูกต้นไม้ฟื้นคืนผืนป่านำร่องปลูกต้นพะยูงหยุดรุกป่า

Author by 18/06/15No Comments »

ปลูกพะยูง    จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำยม และโครงการศาสนาค้ำพะยูงในท้องที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทย เพื่อให้การปลูกต้นพะยูงครบ 10 ล้านต้นในปี 2558

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2558  ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมตะวันตก บ้านห้วยกาน หมู่ 8 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานร่วมกับนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำยม และโครงการศาสนาค้ำพะยูงในท้องที่จังหวัดแพร่ พื้นที่จำนวน 250 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ปลูกต้นพะยูง พื้นที่ 5 ไร่ โดยได้จัดขบวนคาราวานผู้ร่วมปลูกป่าที่ยิ่งใหญ่ และยาวที่สุดในประเทศไทยแห่กล้าไม้จากศาลากลางจังหวัดแพร่ไปยังสถานที่ปลูก ป่าไม้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำยมซึ่งถูกบุกรุกทำลายให้กลับมาเขียวขจีเป็นป่าต้นน้ำดังเดิม และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สั่งการให้เจ้าคณะจังหวัดในภาคเหนือนำกล้าไม้จากเจ้าประคุณไปสานต่อ เพื่อให้ในปี 2558  มีการปลูกต้นพะยูงครบ 10 ล้านต้น จังหวัดแพร่จึงได้ผนวกโครงการศาสนาค้ำพะยูงเข้ากับโครงการฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำยม ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทย

พลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 142,000 ไร่ และในพื้นที่กองทัพภาค 3 มีการบุกรุกปลูกยางพาราซึ่งได้มีมาตรการทวงคืนมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 พบว่ามีพื้นที่ปลูกมากคือจังหวัดน่าน พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ สำหรับจังหวัดแพร่นั้นมีการบุกรุกปลูกยางพาราจำนวน 4,106 ไร่ ซึ่งถือว่าน้อย และมีมาตรการทวงคืนในปี 2558 จำนวน 2,671 ไร่ โดยพื้นที่ที่ทวงคืนหากเป็นป่าทั่วไปก็จะมีการจัดสรรให้ราษฎรดูแล หากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำก็จะทำการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนอกจากกิจกรรมการลูกป่าแล้วยังมีการมอบกล้าไม้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นำไปปลูกตามป่าชุมชนต่างๆ มอบจักรยานยืมเรียน และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย.