หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ประกวดละอ่อนแป้ขอทำดีตามหลักเบญจภูมิ ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

Author by 11/02/16No Comments »

แพร่                จังหวัดแพร่เชิญชวนสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดละอ่อนแป้ ขอทำดี ตามหลักเบญจภูมิ

นางธิภกร นันทะพงษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เผยว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวดละอ่อนแป้ ขอทำดีตามหลักเบญจภูมิ ภายใต้โครงการสร้างแนวเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดและชุมชนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัด ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและส่งเสริมให้คน 3 วัย ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกันภายใต้หลักเบญจภูมิ

โดยเชิญชวนสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดละอ่อนแป้ ขอทำดี ตามหลักเบญจภูมิ ซึ่งมีคุณสมบัติคือศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทีมละ 5 คน ประเภทโครงงานสังคม ทีมที่สมัครต้องเขียนเรียงความหัวข้อ ‘หลักเบญจภูมิในแนวคิดของ ละอ่อนแป้’ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A 4 ไปพร้อมใบสมัคร รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หมดเขตรับใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-511572-3 ต่อ 2.