หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ประชุมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นปลอดภัยช่วงสงกรานต์

Author by 24/03/16No Comments »

แพร่       เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  มี นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ที่จะถึงนี้ให้เหลือน้อยที่สุด

โดยใช้หัวข้อการรณรงค์    คือ “สงกรานต์ ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” และมีการจัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 รวม 7 วัน เป็นการกระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึก และความหนักให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 มีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต จากปี 2558 และจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.นาจักร ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ และจะเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พบว่าส่วนใหญ่อุบัติเหตุ เกิดจากรถจักรยานยนต์ , พฤติกรรมผู้ขับขี่ ส่วนใหญ่คือ เมาแล้วขับ จึงให้มีการบูรณาการการทำงานจากภาคส่วนต่างๆ และประสานการทำงานระหว่างกัน ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจหลัก ตามอำเภอทั้งหมด 17 จุด ,จุดตรวจยาเสพติด 4 จุด และจุดตรวจรอง ตามหมู่บ้านและชุมชนอีกไม่น้อยกว่า 84 จุด ซึ่งในการปฏิบัติงาน ให้เน้นมาตรการหลัก 3 ข้อ คือ ควบคุมการดื่มสุราขณะขับรถ ทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถขณะขับขี่ หรือโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ ,ควบคุมความเร็วของรถ และควบคุมการบังคมใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด สรรพสามิตออกตรวจจับผู้จำหน่าย เพื่อควบคุมการขายสุราที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ.