หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

ประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

Author by 18/02/16No Comments »

แพร่           เทศบาลตำบลช่อแฮ เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นตามวิถีชาวพุทธ ไหว้สาพระธาตุ ชมขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา ชมการประกวดร้องเพลง ศิลปินล้านนาและมหรสพสมโภช ในงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวเกษร  ปลาลาศ   นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลช่อแฮ และ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ร่วมจัดงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งเป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นตามวิถีชาวพุทธ โดยยึดตามจันทรคติในวันขึ้น 13 – 15 ค่ำ เดือน 3 ใต้ เดือน 5 เหนือของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559  ชมขบวนแห่เครื่องสักการะที่สวยงามตระการตา จากคณะศรัทธาหัววัดต่างๆในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ วันแรกของงาน ขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนพุ่มเงินพุ่มทอง ขบวนเครื่องไทยทาน ขบวนศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน โดยตั้งขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ เคลื่อนไปยังบริเวณวัดพระธาตุจอมแจ้ง เคลื่อนขบวนเวลา 15.00 น. ทุกคืนมีมหรสพสมโภช   บริเวณเวทีกลางสนุกสนานกับ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนลองวิทยา ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง อายุไม่เกิน 18 ปี ประกวดธิดาจวนแจ้ง (สาวประเภทสอง) พบกับศิลปินล้านนา เอ็ดดี๊ตลาดแตก และตู่ ดารนี  ณ บริเวณเวทีกลาง ตลอดงาน เลือกชมและซื้อสินค้า ของดีช่อแฮ ป่าแดง สินค้าพื้นบ้าน (กาดมะเก่า) ชมการแข่งขันเซปัคตะกร้อและสนุกสนานกับสวนสนุก

เทศบาลตำบลช่อแฮ จึงขอประชา-สัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง สั่งสมบุญถวายเป็นพุทธบูชา ชมขบวนแห่จากคณะศรัทธาหัววัดต่างๆ และ เลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ และรื่นเริงกับมหรสพสมโภช ในงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณลานวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่.