หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

พบผู้ป่วยปอดบวมและปอดอักเสบ แนะรักษาร่างกายอบอุ่น-ออกกำลังกาย

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดแพร่ พบผู้ป่วยปอดบวม และปอดอักเสบ ปีนี้แล้ว 212 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แนะนำประชาชนให้รักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายทุกวัน

นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  กล่าวว่า จากสถิติการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงธันวาคม 2558 มีผู้ป่วยโรคปอดบวม ปอดอักเสบ มีทั้งหมด 2,133 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เฉพาะในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี มีผู้ป่วยแล้วรวม 615 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม ปอดอักเสบจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยแล้ว 212 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

แต่เนื่องจากปีนี้ อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอเตือนประชาชนให้ระวัง 7 โรคอันตราย คือโรคไข้หวัดใหญ่ ,โรคไข้หวัด ,โรคปอดบวม ,โรคหัด ,โรคหัดเยอรมัน ,โรคไข้สุกใส ,โรคอุจจาระร่วง   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูหนาว หรือช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น

การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย รวมทั้งออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นตัวช่วยเบื้องต้นในการป้องกัน 7 โรคอันตรายที่มากับหน้าหนาวได้ และที่สำคัญการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล โดยเฉพาะ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และปฏิบัติตนด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ จะช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ.