หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสวดมนต์ข้ามปี-พิธีต้อนรับสมณศักดิ์

Author by 8/01/15No Comments »

ประดับยศ. 1jpgพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญสืบชาตา สะเดาะเคราะห์ และร่วมทำบุญอื่นๆตามจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 27 ..57 ถึงวันที่ 4 ..58 ปรากฏว่ามีประชาชนทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมทำบุญ

คณะสงฆ์จังหวัดแพร่       ร่วมกับข้าราชการพ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ประจำปี ๒๕๕๗โดย พระครูวิมลกิตติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนาม ที่ พระโกศัยเจติยารักษ์ และได้จัดงานในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  เจริญพรต่อไปว่า  ต้องขอขอบพระคุณในความเมตตาของ  พระเดชพระคุณวิสุทธิวงศาจารย์   กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอม พระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่ ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คณะสงฆ์จ.แพร่ หน่วยงานราชการ เทศบาลต.ช่อแฮ พ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมากเช่นกัน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงทั้ง ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงที่ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานให้.