หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

วัดพระธาตุไฮสร้อยเชิญร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง อานิสงส์ให้พระภิกษุใช้เป็นอาณัติสัญญาณทำวัตร

Author by 11/02/16No Comments »

แพร่                พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังของวัดพระธาตุไฮสร้อย ตามกุศลจิตเจตนากำลังทรัพย์ศรัทธาของญาติโยม เพราะวัดพระธาตุไฮสร้อยแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มานานไม่ต่ำ ๗๐๐ กว่าปี แต่ยังขาดผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาอุปถัมภ์บำรุงวัดแห่งนี้

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างหอระฆังดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท แต่ปัจจัยในการก่อสร้างหอระฆังของวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งพอสมควร และญาติโยมสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญได้ที่ พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อย โทร. ๐๘-๙๙๕๒๙๙๙๑ หรือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา ลอง ชื่อบัญชี พระครูพิศาลอรรถกิจ หมายเลขบัญชี ๕๑๓-๐-๓๓๔๔๑-๘

มีความเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการสร้างหอระฆัง ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีบ้านหลายชั้น มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไม่แออัด หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ มีร่างกายที่สูงโปร่ง สง่างาม ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้นแก้กรรมให้กับผู้ที่มีปัญหากับการได้ยิน หรือผู้ที่เกิดมาไม่สูง ที่อยู่อาศัยแออัดการสร้างระฆังถวายวัด เป็นยอดมหากุศลการสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผู้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น.