หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

อัญเชิญผ้าทิพย์พระราชทานสมเด็จพระเทพฯห่มองค์พระธาตุมิ่งเมืองอารามหลวง จ.แพร่

Author by 4/06/15No Comments »

ถวายผ้าทิพย์      จังหวัดแพร่ อัญเชิญผ้าทิพย์พระธาตุพระราชทานฯ ห่มองค์พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ห่มองค์พระธาตุมิ่งเมือง พร้อมเปิดงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี  60 ปี พระอารามหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2558 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่

เมื่อเร็วๆนี้ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดแพร่ อัญเชิญผ้าทิพย์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห่มองค์พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี ห่มองค์พระธาตุมิ่งเมือง พร้อมเปิดงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี 60 ปี พระอารามหลวงเมืองแพร่ หรืองานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2558

ก่อนหน้านั้น มีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ จากอำเภอต่างๆ 8 อำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ,เปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก และสร้างความสุข ความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางจิตใจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ    โดยจัดเมื่อระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2558

กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ร่วมนมัสการพระพุทธโกศัย, พระพุทธบาทมิ่งเมือง, พระเจดีย์เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา   ชมนิทรรศการสัตภัณฑ์ล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำหรับ พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อสั้นๆ ว่า พระพุทธโกศัย เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนผสมสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1 วา 5 นิ้ว ความสูง 1 วา 1 ศอก มีส่วนคล้ายพระพุทธชินราช วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่เดิมวัดนี้มีอยู่ 2 วัด คือ วัดไชยอารามพระบาทกับวัดมิ่งเมือง อยู่ห่างกันเพียงตรอกคั่น ในปี พ.ศ.2492 คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง ได้มีมติให้รวมวัดทั้ง 2 แห่งนี้เป็นวัดเดียวกัน โดยมีนามใหม่ว่าวัดพระบาทมิ่งเมือง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ยกวัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร.