หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

เชิญร่วมประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่

Author by 17/03/16No Comments »

       แพร่         วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2559

พระมหาบุญชิต อติธมโม ประธานที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่เจริญพรผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า พระธาตุดอยเล็งนั้นเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ โดยงานประเพณีไหว้พระธาตุได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ หรือวันที่ 20-22 มีนาคม 2559 ซึ่งตรงกับงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ทางที่พักพระสงฆ์พระธาตุดอยเล็ง ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ประจำปี 2559 ขึ้น โดยจะมีพิธีห่มผ้าพระธาตุ ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ พระธาตุดอยเล็ง

ประวัติพระธาตุดอยเล็ง  เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ โดยมีตํานานเกี่ยวกับองค์พระธาตุว่า    พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุช่อแฮ  พระธาตุจอมแจ้ง  เป็นพระธาตุที่สร้างคู่กันมา โดยเล่าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์มาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จมาถึงจวนแจ้ง ณ ที่นั้นจึงได้ชื่อว่าดอยจวน แจ้ง หรือใกล้สว่าง ปัจจุบันเรียกว่า พระธาตุจอมแจ้งหลังจากนั้นจึงได้เสด็จ มาทางทิศเหนือถึงธชัคคะบรรพตและได้ประทับอยู่ที่นั้นและทรงมอบพระเกศาธาตุให้ขุนลัวะ อ้ายก้อมได้เก็บไว้ ณ ที่นั้นจากนั้นจึงเสด็จไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทรงประทับอยู่ ณ ดอยลูกหนึ่งซึ่งสูงกว่าดอยทั้งหมด   ในเมืองโกศัย และได้ประทับแลดูภูมิประเทศของเมืองโกศัย การประทับแลดูตามภาษาพื้นเมืองเหนือแปลว่า เล็ง จึงเรียกดอยลูกนี้ว่า ดอยเล็ง พระธาตุดอยเล็งตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ   ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากพระธาตุจอมแจ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร.