หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

เชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ฯ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180  นายพิเชษฐ   ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่อ้อมใจชาวแพร่” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ และเครือข่ายโอทอป จังหวัดแพร่

มหกรรมสินค้าสหกรณ์และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่อ้อมใจชาวแพร่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ (บริเวณสี่แยกน้ำพุ ด้านหน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร โอทอป วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 150 ร้านค้า มีสินค้ามีหลากหลายให้เลือกซื้อ มีการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากผลผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดแพร่ และนิทรรศการจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท และน้ำมันพืชราคาถูกในช่วงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน จากสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด การจัดกิจกรรมบนเวทีของทุกวัน อาทิการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ซอพื้นบ้าน เพลงคำเมือง และการแสดงวงดนตรีจังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว.