หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

เตรียมจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ปั่นสโลไลฟ์ไปนาตอง”หนุนท่องเที่ยว

Author by 24/03/16No Comments »

          แพร่      นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ อบจ. แพร่คัพ ประจำปี 2559 “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

โดยใช้เส้นทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ – บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น   ลดการใช้พลังงานเชื้อ เพลิงฟอสซิล สนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาเล่นกีฬาจักรยานเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข พร้อมเสริมสร้างนักกีฬาจักรยานรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น สร้างเส้นทางสู่ทีมชาติ

สำหรับการแข่งขันมี 3 ประเภท คือ ประเภทจักรยานถนน(เสือหมอบ) ประเภทจักรยานเสือภูเขา และประเภทผู้พิชิต โดยประเภทจักรยานถนน(เสือหมอบ) และประเภทจักรยานเสือภูเขา แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 – 5 ของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนประเภทผู้พิชิต หากเข้าเส้นชัยภายในเวลา 3 ชั่วโมง จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิตทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ หอการค้าจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 522 830 หรือดูรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “ชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ Phrae Bicycle Club” www.facebook.com/PhraeBicycleClub.