หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

เปิดเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดแพร่ เปิดเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อให้มีน้ำในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่ ร่วมกับนายปรีชา ด้วงบุญมา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และคณะ เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่บริเวณคลองชลประทานบ้านบุญเจริญ หมู่ 8 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมเปิดการเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ พร้อมตรวจเยี่ยมคลองส่งน้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า    ของกรมชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถเปิดใช้งานสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรกว่า 3 พันไร่ ในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง เช่าถั่วเหลือง ข้าวโพดและผักอื่น ๆ โดยเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้ สามารถสูบน้ำได้ปริมาณ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 1,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ได้วันละ 25,920 ลูกบาศก์เมตร

ปลัดจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดแพร่ ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง จึงยังไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร แต่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีมาก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งจังหวัด ได้สั่งการไปยังท้องถิ่นทุกอำเภอ ให้การดูแล ช่วยเหลือประชาชนแล้ว.