หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ใกล้ออกดอกระวังหนอนกินช่อ

Author by 18/02/16No Comments »

แพร่            นายนิวัฒน์ สมใจ เกษตรอำเภอร้องกวาง จ.แพร่  กล่าวว่าปัจจุบันนี้ลำไยสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ถ้าเกษตรกรได้ใช้สารกระตุ้น(โปรแตสเซี่ยมคลอเรต) เป็นสารบังคับให้ออกดอก แต่เมื่อออกดอกมาแล้ว จะให้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดูแลรักษาด้วย

ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมักพบอยู่เสมอในช่วงที่ลำไยออกดอกคือ หนอนกินช่อดอก ลักษณะของหนอนชนิดนี้ตัวแก่จะเป็นผีเสื้อ ตัวหนอนของผีเสื้อจะมีสีเขียวปนเทาลายสีดำอ่อนตลอดลำตัว และมีขนสีขาวยาวเล็กๆ ขึ้นอยู่ตามลำตัวทั่วไป ระยะหนอน ๑๑-๑๔ วัน เข้าดักแด้โดยสร้างรังด้วยใยบางๆ และมีดอกลำไยหุ้มอยู่หลวมๆ ตามช่อดอก ระยะดักแด้ ๘-๙ วัน ตัวหนอนจะทำลายโดยชักใยเอาช่อดอกลำไยรวมกันเป็นกลุ่มหลวมๆ แล้วกัดกินจนเหลือ แต่ก้านดอกอาจทำให้ลำไย ไม่ติดผลเลย

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยออกดอกในช่วงนี้ให้หมั่นสังเกตดอกลำไยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบตัวหนอนให้จับทำลาย ถ้าพบหนอนระบาดมากให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี โดยติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก่อน การพ่นสารเคมีในเขตที่มีการเลี้ยงผึ้งจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะไปทำอันตรายต่อผึ้งได้ สำหรับผลผลิตลำไยที่ออกสู่ตลาดนอกฤดูกาลที่เกิดจากการใช้สารกระตุ้น (โปรแตสเซี่ยมคลอเรต)ขอเรียนให้พี่น้องเกษตรกรทราบว่า “ผลผลิตลำไยไม่ว่าจะเป็นเนื้อลำไย หรือน้ำลำไย จะไม่มีสารที่ใช้ในการบังคับให้ลำไยออกดอกคือ สารโปรแตสเซี่ยมคลอเรตตกค้าง หรือป่นเปื้อนแต่อย่างใด สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย”.