หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

แถลงข่าวจัดประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180        เมื่อเร็วๆนี้  ที่วัดพระธาตุ ช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานต่อสื่อมวลชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-22 มีนาคม 2559 ที่บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และเป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาล หรือปีเสือ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแพร่

โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และภาคเหนือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชา(ลิไท) มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน และทุกปีชาวจังหวัดแพร่จะพร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดแพร่ ปีนี้ตรงกับวันที่ 16-22 มีนาคม 2559 ซึ่งจัดกิจกรรมทางศาสนาหลากหลายกิจกรรม

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง นั้น นอกจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของคนเมืองแพร่และเยาวชน แล้วในวันเปิดงานวันที่ 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุจาก 8 อำเภอ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนอัญเชิญคัมภีร์ตำนานพระธาตุช่อแฮ อายุกว่า 200 ปี ชมฟ้อนกลองอึดจากประชาชนชาวแพร่ที่มากที่สุด การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง และการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชนของโรงเรียนต่างๆ ชมมหรสพสมโภชตลอดงาน มีการออกร้านขายของพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของประชาชนในจังหวัดแพร่ นำมาจำหน่ายตลอดการจัดงาน นับว่าการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง นอกจากจะเป็นงานบุญแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกร และชาวจังหวัดแพร่อีกด้วย.