หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

แพร่จัดงานวันวิสาขะฯ เดิน – วิ่ง สมาธิศีล 5 พร้อมไหว้พระ 9 วัด

Author by 17/05/15No Comments »

thainews180                จ.แพร่ เตรียมจัดงานวิสาขะพุทธบูชา เดิน-วิ่ง สมาธิศีล 5 ไหว้พระ 9 วัด ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการเปิดเผยของนายกำพล โปร่งใจ นายกสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพจ.แพร่ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2558 ว่า ทาง จ. แพร่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.แพร่ ,สมาคมและมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ,สมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพ จ.แพร่  จัดงานวิสาขพุทธบูชา เดิน-วิ่ง สมาธิศีล 5 ไหว้พระ 9 วัด ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2558 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้ออกกำลังกาย   เพื่อสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการบำเพ็ญทาน ทำสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม เวียนเทียน   เป็นปฏิบัติพุทธะบูชา ถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันทำความดี ด้วยการมีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รณรงค์ให้ประชาชน เห็นความสำคัญและเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมทางกายและออกกำลัง เพื่อสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการ ดำเนินงานเครือข่ายภูมิภาคของสมาพันธ์ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพในทุกพื้นที่ โดยจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ คาดว่าจะมีประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 6 หมื่นคน.