หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

แพร่มอบผ้าห่มกันหนาวชาวบ้านเป็นของขวัญปีใหม่

Author by 2/01/15No Comments »

         DSCF8224 เมื่อวันที่   31  ..2557

                   นายวิทัศน์ เตชะบุญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางธิภกร นันทพงศ์  พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่    นายวรพงศ์ เตชะบุญ ผอ.หน่วยพัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 .แพร่ และคณะ ได้ไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวตำบลบ้านถิ่น บริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หมู่ 6 บ้านโป่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายนภัสกร อภัยกาวี  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น ได้กล่าวรายงานว่า ตำบลบ้านถิ่นเป็นตำบลต้นแบบของเครือข่ายของหน่วยพัฒนาสังคมที่ 39 จ.แพร่ ได้ทำการสำรวจประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนผู้ห่ม โดยแต่ละหมู่บ้านได้ทำการตัดเลือกชาวบ้านผู้ยากไร้ หมู่บ้านละ 40 คน รวมทั้งหมดที่ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ จำนวน 440 คน

นายวิทัศน์ เตชะบุญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวกับชาวบ้านที่รับมอบผ้าห่มว่า กระทรวงการพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เปรียบเหมือน พ่อ แม่ หากชาวบ้านเดือดร้อนสามารถแจ้งโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1300 หรือจะแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดแพร่ มีหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกหน่วยงาน เช่น หน่วยพัฒนาสังคม หน่วยที่ 39 จ.แพร่ พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดแพร่ บ้านเด็กและครอบครัว วันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอมอบผ้าห่มเป็นของขวัญปีใหม่ จากนั้นเดินทางไปมอบผ้าห่มที่ตำบลป่าแดงต่อไป.