หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่

แพร่ส่งเสริมใส่หมวกนิรภัย ราคาถูกปลอดภัยได้มาตรฐาน

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมใส่หมวกนิรภัย ราคาถูก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกให้ประชาชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุทางถนนในทุกเทศกาล

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ร่วมมือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดทำโครงการส่งเสริมใส่หมวกนิรภัย ราคาถูก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน ได้มีหมวกนิรภัย ราคาถูก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ใช้ใส่ขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักษาวินัยตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100%  เป็นการลดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

โดยจะแยกสีหมวกนิรภัยออกเป็น 8 สีตามอำเภอ และผลิตออกมาตามยอดสั่งจอง แบบเต็มใบในราคาใบละ 350 บาท ส่วนแบบครึ่งใบในราคาใบละ 199 บาท ลดเหลือ 99 บาท ประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้แจ้งรายชื่อหรือลงทะเบียนได้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรวบรวมไปยังอำเภอ เพื่อดำเนินการจัดทำภายในวันที่ 31 มกราคม 2559.