หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวท่องเที่ยว

กทท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เผยนักท่องเที่ยวชาวไทยลดต่างชาติเพิ่ม

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180        นายสบธนา  อั๋นประเสริฐ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยภาพรวมของเดือนมกราคม 2559 มีอัตราการเข้าพักของบรรดานักท่องเที่ยวตามเกรสเฮ้าส์ โรงแรม  เฉลี่ยอยู่ที่ 54.24% จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจากเดือนธันวาคม 2558 ประมาณ 0.35 %  หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3,211  คน  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ  28.96 ล้านบาท   ในเดือนมกราคม 2559 มีจำนวนยอดนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 186,047 คน  มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 872.96 ล้านบาท  ซึ่งปัจจัยการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ 3 %  เกิดจากการแชร์ตลาดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเซียล เช่น  ภูทับเบิก ภูลมโล ลำปาง น่าน  ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจำกัด

ทั้งนี้ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนลดลงแต่ถูกเติมเต็มด้วยน้กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยวจากมลฑลยูนาน และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงจาก ปักกิ่ง และเฉิงตู ที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ F.I.T  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อเมริกา ยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในพื้นที่ อ.ปายยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ  Pai music festival, Pai Bike Week  ครั้งที่ 2  , กิจกรรม jive  Garden ครั้งที่ 10  และงาน Music is  Life  ครั้งที่ 1

ด้านอำเภอปายมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 57.0 %  มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ  105,600 คน คิดเป็น 56.76 % ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเดืนกุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มจากเดือนมกราคม 5 %  เนื่องจาก ทาง ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนมีการจัดกิจกรรมปาย…ทางมีความรัก ให้กับคู่รักที่ร่วมกิจกรรม Dinner พร้อมฟังดนตรีสุดโรแมนติก  อย่างไรก็ตามการคมนาคมยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.ปาย และส่งผลให้ไม่มีการเดินทางต่อเนื่องเข้ามาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลเชิงลบต่อการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวลต่อการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากยิ่งขึ้นและเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางนี้ดังกล่าว.