หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลายปี 58

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180  สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมูลค่าการส่งออกกว่า 70 ล้านบาท ส่วนสินค้านำเข้ามีมูลค่ากว่า 98 ล้านบาท

รายงานสถิติการส่งออกและนำเข้าสินค้า ชายแดนไทย สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 ด่าน ในเดือนธันวาคม 2558 นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แจ้งว่ามูลค่าการส่งออกกว่า 70 ล้านบาท เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา 9 ล้านบาท สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่ เบียร์กระป๋อง /กาแฟปรุงสำเร็จรูป/ ผงชูรส / นมถั่วเหลือง เป็นต้น

ส่วนสินค้านำเข้ามีมูลค่ากว่า 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา กว่า 95 ล้านบาท

เดือนพฤศจิกายน 2558 สินค้าส่งออก 5 อันดับได้แก่ เบียร์กระป๋อง มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท/กาแฟปรุงสำเร็จรูป มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท /ผงชูรส มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท /วิสกี้มูลค่ากว่า 2 ล้าน 4 แสน บาท และนมถั่วเหลืองมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่วนสินค้านำเข้า 5 อันดับได้แก่ โค – กระบือมีชีวิต มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท/แร่พลวงมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท /สินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 1ล้าน 4 แสน บาท/พริกแห้งมูลค่ากว่า 9 แสนบาท และเปลือกไม้ก่อ มูลค่ากว่า 2 แสนบาท.