หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฉลอง3ปีเทวสถานเจ้าแม่กวนอิม

Author by 6/02/16No Comments »

ประมวลภาพ 7                เมื่อวันที่  24 -25 มกราคม  2559  ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม

โดยมีกิจกรรรมแห่องค์จำลองโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประทานพรรอบเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและแลกธูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้ชื่อชนเผ่าแห่อัญเชิญโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มีหน่วยงาน ราชการ นิสิตนักศึกษาและกลุ่มชาวเขาจากทุกชาติพันธ์ร่วมขบวนแห่กว่า 400 คน  พร้อมจัดพิธีเดินธูปรอบเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นการเสริมบารมีแก่ดวงชะตาชีวิต มีประชาชนจากทุกภาคส่วนนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมพิธีเดินธูปกันเนืองแน่น

ช่วงเช้ามีการแจกทาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 10 รายการให้แก่ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้พิการ และผู้ประสบภัยอากาศหนาวจำนวน 500 ครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  89 พรรษา  ช่วงกลางคืนทั้งสองคืนมีการแสดงมหรสพสมโภช อาทิ การรำเจ็ดนางฟ้าถวายองค์เจ้าแม่ การแสดงงิ้ว การแสดงมังกรพ่นไฟ การแสดงสิงโตผาดโผน และการแสดงเอ็งกอชุดนักรบแห่งเขาเหลียงซาน มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมรับชมกันอย่างมากมาย.