หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ททท.นำร่องแม่ฮ่องสอน สร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่  21 ม.ค.59 นายวิษณุ   เจริญศิลป์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยแนวความคิดการสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นนำร่องเป็นแห่งแรก  ที่โรงแรมอิมเรียนแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

นายวิษณุ   รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ในภาวะปัจจุบันการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและความโดดเด่นในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน   โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพทางการท่องเที่ยว (Medical and  wellness Tourism) ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งการพัฒนาเพื่อรองรับความพร้อมกรณีดังกล่าว ประเทศไทยถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องของการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม ” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน “  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน  2 รุ่น  เพื่อเป็นการนำร่องเป็นแห่งแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เพราะเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูเขา น้ำพุร้อน วัฒนธรรม  อาหาร  อากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. หลายโครงการ

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชียวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ และการตลาดบริการมาชี้แนะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม ในรูปแบบการบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นเนื้อหาแนวคิดการตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างสรรค์และสร้างสื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ และน่าประทับใจสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายตลอดไป.